Raimond Fernàndez Crespí

Nascut a Sabadell el 2 d’Octubre de l’any 1971.

Fill de Raimond Fernández Lòpez i de Maria Antònia Crespí Niubò. És el gran de tres fills més: Genís, Elisabet i Bernat.

Del seu matrimoni amb Montserrat Galan Baró tingué dos fills: Abril i Marçal. Va fer els seus estudis a Sabadell i és llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, posteriorment, amplià la seva formació en el camp de la logística a l’Institut Català de Logística (ICIL).

Afeccionat i practicant d’esport així com per la música, va estudiar piano amb la professora Maria Domènech i Vila.

L’any 2013 va publicar un primer llibre de poemes, “Degustació poètica”, al qual va seguir un segon volum (2018), amb el mateix títol.

L’any 2022, ha publicat un tercer volum de poesies mantenint el mateix títol.

Professionalment s’ha dedicat a l’ensenyament i l’any 1996 es va incporporar a l’empresa familiar L’Estor, dedicada a la decoració, sent-ne el seu continuador i impulsor.