Marian Burgués: Sabadell del meu record. Joan Sallarés Impresor 1929

“… En Feliu Crespí, polític de debò, el qual, no tenint diners per armar la milícia republicana, féu rompre les campanes del campanar i es vengué el metall per a comprar fusells Remington i cartutxos. Els contribuents no havien volgut avançar diners. Quan l’alcalde Feliu Crespí trencà les campanes, exceptuant les de les hores i quarts, no havent-ne arribat a fer els diners que calia per a pagar els mil fusells que comprà a Bèlgica, determinà posar en pública subhasta els Sants i tot el de més vàlua de l’església considerant que tot era patrimoni del poble” pp. 165 s.