En el transcurs dels darrers 200 anys, diferents membres de la família Crespí han viscut o han sigut protagonistes de fets i actuacions rellevants per la ciutat, en àmbits tan diversos com el cultural, el social o el polític.

Actuacions, experiències que han generat o han donat peu a que quedessin registrades per escrit o en imatges.

Molts d’aquests escrits i d’aquestes imatges han sigut dipositades en entitats o organismes públics i privats per la seva conservació i difusió.

Per tal de facilitar-ne aquesta difusió, hem cregut convenient penjar a internet en forma de web aquesta documentació de manera que quedi agrupada en un mateix i únic format.

Esperem assolir aquesta utilitat.

CampanarSantFèlix