Josep Baqués i Robert Baró: Gent nostra al carrers de Sabadell. Ajuntament de Sabadell. 1995

“Feliu Crespí i Cirera. Sabadell, 1833-1900

Filador. Republicà Federal, fou un dels principals dirigents locals d’aquest moviment. Va ser alcalde en el darrer consistori de la República (26.09.1873 – 11.01.1874). Encara que fou elegit el 21 de juny, no es pogué fer càrrec de l’alcaldia perquè en aquesta data es trobava a França en missió de compra d’armament per tal de defensar Sabadell dels atacs carlins. Fou destituït del seu càrrec l’11 de gener del 1874 en caure la República. Participà en l’acord per fer una escola industrial i mercantil de perfeccionament obrer, que fou inaugurada el desembre de 1873, durant el període en que exercí d’alcalde.”