Miquel Carreras Costajussà: Elements d’història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell. 1932. pp. 343 i s.

“Establerta la República com a federal, es van renovar els ajuntaments i en 24 d’agost va entrar a Sabadell el presidit per Feliu Crespí Cirera, que va trobar-se en circumstàncies encara més greus que l’anterior. A 28 d’octubre, l’administrador militar carlí de la província va comunicar a la vila, des de Mura, que quedava subjecta al bloqueig de les forces rebels per no haver fet paga de la contribució que li havia estat exigida. Per a evitar el bloqueig, calia donar eficàcia a les tropes sabadellenques, equipades amb armes de l’antigor i, a tal fi, es va encarregar a Anglaterra una partida de mil fusells Remington. La manca absoluta de diners de l’Ajuntament va obligar-lo, en 19 de novembre de 1873, a doptar l’acord de venda de les campanes”.