Feliu Crespí Cirera 04

Andreu Castells: Sabadell, informe de l’oposició. Vol. II, Edicions Riutort, 1977

Una vegada Mascias va assabentar-se de Sabadell es prepararen les armes i el dia 9 els messiànics i els internacionalistes s’aixecaren proclamant el Cantó Federal sabadellenc amb Feliu Crespí com a president. El nostre cantó va ser un petit estat que només va tenir dos dies de vida, única vegada que Sabadell s’ha considerat entitat autònoma independent.